Преглед на механична игрална клавиатура CM Storm QuickFire TK |- Част 2

1. Въведение2. Опаковка и пакет 3. CM Storm QuickFire TK4. Изпълнение 5. Заключителни мисли6. Преглед на всички страници

Нашата проба беше изпратена в обикновена бяла кутия, но CM Storm ни предостави изображения на опаковката на дребно.Предната страна ще се състои от изображение на CM Storm QuickFire TK.

Спецификациите и основните характеристики ще бъдат очертани на задната страна на опаковката.

Нашата извадка за ранен преглед се състои от малко оскъден USB кабел и пакет за отстраняване на ключове. Очаквайте поне ръководство за потребителя, което да придружава тази двойка с версии на дребно.