Преглед на процесора Intel Core i7 970 |- Част 10

1. Въведение2. Процесор Intel Core i7 970 - и овърклок3. Методология на тестване4. Cinebench R10 64bit5. Cinebench R11.5 64 bit6. SiSoft Sandra7. Photoshop Benchmark V1(4)8. 3d Studio Max 20119. Бенчмарк за частици на клапана10. Мандел FPU тест 11. Кодиране12. Left4Dead 213. Crysis Warhead14. Консумация на енергия 15. Заключителни мисли16. Преглед на всички страници

Показателят Mandel FPU измерва производителността с плаваща запетая с двойна точност в няколко изобразени кадъра на популярния фрактал „Mandlebrot“. Това е изключително полезен бенчмарк, тъй като измерва разширенията на набора от инструкции X86/SSE2.Резултатите са много добри за процесорите на Intel, но ние сме доста доволни да видим, че масово овърклокнатият 1055T отбелязва толкова висок резултат, почти достигайки резултата, който постигна референтният 970.